نمره

نام

نام خانوادگی

18.5

صدیقه

آ جورلو

17

زهره

 آ ذری

18.5

شهلا

ابوویسانی

17

معصومه

احمدی

17

مرضیه

احمدی

18.5

بهار

ارجمندزاده

18.5

زهرا

اسدی

18

سمیرا

اسدی

17

فاطمه

افشارراد

18.5

مریم

بابایی

18

سمیه

بیگدلو

17

مریم

ترابی

18

زینب

حبیبی نوده

17

زهرا

حذرخانی

20

فرناز

حوله کیان

19

فریده

حیدری

19

الهه

خاکساری جو

18

سهیلا

خلجی

18.5

لعیا

خیرخواه

18

طاهره

خیرخواه

18

زهرا

دادگستر

18

فاطمه

ذاکری

18.5

اکرم

رسولی

19

بصیره

رشیدی

17

شیما

زینلی

18

طیبه

سروناز

18.5

رضوان

سوری


موضوعات مرتبط: اعلام نمرات

تاريخ : شنبه ششم تیر ۱۳۸۸ | | نویسنده : طالب |